NFG en VPMW

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), opgericht in 1986, is een onafhankelijke federatie die poogt een inspirerend en tegelijkertijd realistisch alternatief te bieden voor de hedendaagse gezondheidszorg. Vanuit mijn opleiding ben ik aangesloten bij de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). De NFG is geen overheidsinstantie. De NFG is een zelfstandige federatie die zorgt voor de kwaliteitswaarborgen en de open relatie tussen het psychosociale werkveld en de overige beroepen in de gezondheidszorg. De NFG heeft een politiek manifest gepubliceerd, waarin de visieontwikkeling van de NFG duidelijk is weergegeven. Een deel uit het politiek manifest luidt als volgt:

“De gezondheidszorg is er om de gezondheid te bevorderen.” Dit gebeurt indien de voorzieningen beantwoorden aan de individuele zorgbehoeften van de mens en wanneer het recht op het gebruik ervan gegarandeerd is.”

Ziekte treft mensen als individu.

Ziekte kan mensen psychosociaal afhankelijk maken van anderen, op een andere manier dan gezonde mensen van elkaar afhankelijk zijn. Vanuit hun persoonlijke nood zoeken mensen die hulp waarvan zij genezing of verbetering verwachten.

Degenen tot wie zij zich wenden, kunnen pas werkelijk helpen als er een vertrouwensrelatie mogelijk is en als de verantwoordelijkheid door zowel hulpvrager als hulpbieder wordt gedragen.

Registratie: Cliƫnten hebben recht op deskundigheid.

Een ‘keurmerk van kwaliteit en deskundigheid’ komt bij de NFG tot uiting door het voeren van een licentiebeleid, dat is gekoppeld aan het NFG-tuchtrecht.
Beroepscode en –profiel: De psychosociaal werkers en therapeuten die geregistreerd staan bij de NFG houden zich aan het beroepsprofiel en de beroepscode van de VPMW.

Klik hier voor de tekst van de klachten behandeling zoals die gehanteerd wordt door de NFG.