Wie is je therapeut

Heleen Wattel, de therapeut van Aandacht, is al meer dan 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg.
Zij heeft ruime ervaring in diverse werkvelden, zoals omgang met mensen met een verstandelijke beperking, een crisisopvangcentrum, de verslavingszorg en jeugdzorg.

Na haar HBO opleiding ”Maatschappelijk werk en dienstverlening” heeft zij in Antwerpen bij de Interactie Academie een voortgezette opleiding gevolgd in het systeemtheoretisch hulpverlenen. Bij deze opleiding ligt de nadruk op het aandacht geven aan de mens in contact met zijn omgeving. Verhoudingen en communicatie tussen mensen staan centraal en de mens wordt gezien in relatie tot de mensen in zijn omgeving.

Wij leven te midden van andere mensen en zijn kind van, familielid van, buurman/-vrouw, collega enzovoort.

In 2009 heeft zij de 3½ jarige training “contemplatieve psychologie” afgerond. Deze training is er op gericht een verbinding te maken tussen de therapeutische expertise en de psychologische inzichten van het boeddhisme en meditatie. De essentie van contemplatieve psychologie is te ontdekken wie we zijn, los van gevoelens van verwarring en pijn, of we nu ten einde raad zijn of ons stuurloos voelen. Als we beseffen hoeveel chaos en verdriet er is in de wereld om ons heen, en als we de vele uitdagingen van onze innerlijke wereld daar ook bij betrekken, dan lijkt het idee van een aangeboren “innerlijke gezondheid” waarover we steeds kunnen beschikken een nogal vergaand idee.

Van 2010 tot en met 2013 heeft Heleen de Intensieve Opleiding Relatie-en gezinstherapie gevolgd aan de ISSOOH. Een cursus aan de Accademia van Maurizio Andolfi in Rome, maakte hiervan deel uit.

In de daarop volgende jaren zijn er vele cursussen en trainingen gevolgd, in een breed spectrum van aandachtsgebieden o.a. psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, Cognitieve Gedragstherapie en ACT-trainingen. Maar werd ook specifieke kennis opgedaan over o.a. conversie stoornissen, begeleiding van mensen met een laag IQ. Ook werd een lezing gevolgd over de werking van het brein bij trauma.

Dit is een klein deel van studiedagen en congressen.

  ➡  Contact