Wie is je therapeut

Heleen Wattel
Heleen Wattel

Heleen Wattel, de therapeut van Aandacht, is al meer dan 20 jaar werkzaam in de gezondheidszorg.
Zij heeft ruime ervaring in diverse werkvelden, zoals omgang met mensen met een verstandelijke beperking, een crisisopvangcentrum, de verslavingszorg en jeugdzorg.

Na haar HBO opleiding ” Maatschappelijk werk en dienstverlening” heeft zij in Antwerpen bij de Interactie Academie een voortgezette opleiding gevolgd in het systeemtheoretisch hulpverlenen. Bij deze opleiding wordt er aandacht gegeven aan de mens in contact met zijn omgeving. Verhoudingen en communicatie tussen mensen staan centraal en de mens wordt gezien in relatie tot de mensen in zijn omgeving.

Wij leven te midden van andere mensen en zijn kind van, familielid van, buurman/vrouw, collega enzovoort.

Recent heeft zij de 3½ jarige training “contemplatieve psychologie” afgerond. Dit is een training die er op gericht is een verbinding te maken tussen de therapeutische expertise en de psychologische inzichten van het boeddhisme en meditatie. De essentie van contemplatieve psychologie is te ontdekken wie we zijn, los van gevoelens van verwarring en pijn, of we nu ten einde raad zijn of ons stuurloos voelen. Als we beseffen hoeveel chaos en verdriet er is in de wereld om ons heen en als we de vele uitdagingen van onze innerlijke wereld daar ook bij betrekken, dan lijkt het idee van een aangeboren “innerlijke gezondheid” waarover we steeds kunnen beschikken een nogal vergaand idee.

  ➡  Contact