Wanneer relatietherapie

Iedereen heeft in zijn of haar leefsysteem te maken met spanningen en problemen.

Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij het leven, bijvoorbeeld wanneer de kinderen uit huis gaan en het gezin in een nieuwe fase komt. Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag, zoals mishandeling of verslavingsproblematiek.

Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van therapie.

Naast een individuele therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt.

Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Lees meer  ➡  Verloop Relatietherapie