Privacy verklaring

Praktijk Aandacht is de eigenaar van de website aandachtpsb.nl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20142184 eigenaar Heleen Wattel, en is gevestigd op Edisonweg 8a, 4382 NM Vlissingen Middelburg.


Praktijk Aandacht zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelden. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om uw opdracht of informatie aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Als u een opdracht of informatie aanvraag plaatst, hebben we uw voornaam en e-mailadres nodig om uw opdracht of informatie aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Praktijk Aandacht zal uw persoonlijke gegevens niet met derden delen of deze verkopen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Praktijk Aandacht maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS

Praktijk Aandacht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor het behandelen van je opdracht en eventuele vervolg opdrachten.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Praktijk Aandacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@aandachtpsb.nl

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Praktijk Aandacht gebruikt geen Cookies


Indien u nog vragen mocht hebben over het privacybeleid van Praktijk Aandacht, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mochten zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.