Vergoedingen

Aandacht is aangesloten bij de FNG, Heleen Wattel is geregistreerd psychosociaal therapeut. Ze is aangesloten bij de vakgroep “Psychosociaal en maatschappelijk werkers”.
Een aantal zorgverzekeraars geeft hiervoor een vergoeding.
Informeer bij uw zorgverzekeraar of bezoek de website van de NFG zorgverzekeraars.

Ook wanneer u een PGB ontvangt is het mogelijk gebruik te maken van de begeleiding.

PGB ondersteunende begeleiding dit kan bestaan uit:

  • ondersteuning bij het meer structureren van je bestaan
  • ondersteuning bij correspondentie of administratie
  • ondersteuning in de omgang met instanties
  • begeleiding bij het aangaan van sociale contacten
  • begeleiding in het zoeken naar betaalde of onbetaalde arbeid
  • begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling